سايت مهندس لاچيني | پروژه ها و آموزش الكترونيك و تابلوروان

عنوان تاریخ
موتور همو پلار در 10 ثانيه 3-9-1391 10:07:37
نصب برنامه در Slax 17-9-1390 10:12:26
ورود به محيط Slax 15-9-1390 14:44:19
خواندن فایلهای MMC و SD با فرمت FAT16 , FAT32 29-10-1389 13:15:17
رله کنترل فاز Three Phase Monitor 24-10-1389 00:07:55
ولتمتر AC با امکان ارسال SMS 18-10-1389 00:24:03
تابلو نمایش نرخ ارز با ATmega8 17-10-1389 21:50:19
ساعت دیجیتال توسط ATmega8 9-7-1389 06:11:50
مثال تابلو 16 در 128 با مبدل آنلاین 11-6-1389 06:29:53
ساعت دیجیتال توسط 8051 و اسمبلی 3-6-1389 14:02:29