سايت مهندس لاچيني | پروژه ها و آموزش الكترونيك و تابلوروان - On Line Text to Hex Convertor
تغییر آدرس سایت
اطلاعیه مهم آدرس سایت از HLachini.com به آدرس HLachini.elewiz.com تغییر پیدا کرده است.
حتما لینکهای صفحات خود را به آدرس جدید تغییر دهید.
همچنین سایت جدیدی نیز بزودی به آدرس EleWiz.com راه اندازی خواهد شد.

مترجم گوگل

Google Translate

فروشگاه

نرم افزار


نرم افزار LTG
نرم افزار تولید کننده سورس بسکام تابلوروان 16 در 64
تعداد:


GIF Code Wizard
تبديل انيميشن به كد تابلوروان
تعداد:


مدارات آماده


ماژول Wav Player
Mono/Stereo 8khz-48Khz
تعداد:


پروگرامر هوشمندUSB برای AVR
پروگرامر AVR با قابلیت درج تمامی میکروکنترولرها از پین یک زیف سوکت و تامین کلاک جهت پوشش تمامی حالات فیوزبیت CKSEL
تعداد: 50


ليست محصولات
SMS خبرنامه

SMS

جهت دريافت رايگان تازه هاي سايت شماره مويايل خود را به همراه نام و نام خانوادگي به شماره 99009123812060  ارسال كنيد.

عضویت در خبرنامه

ایمیل - Emailتازه های سایت
· موتور همو پلار در 10 ثانيه[ 5 نظر - 14360 مشاهده ]
· نصب برنامه در Slax[ 9 نظر - 11055 مشاهده ]
· ورود به محيط Slax[ 16 نظر - 11572 مشاهده ]
· خواندن فایلهای MMC و SD با فرمت FAT16 , FAT32[ 33 نظر - 24905 مشاهده ]
· رله کنترل فاز Three Phase Monitor[ 33 نظر - 28792 مشاهده ]

[ موارد بیشتر در بخش اخبار و تازه ها ]
کیت نمایشگر سحرآمیز

برای در یافت نقشه و  کد بسکام تابلوروان سازگار با کدهای تولید شده زیر به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://www.hlachini.elewiz.com/48-text2hex.wiz-sample-BASCOM-code.html


همچنین برنامه فوق از سوی سایت رسمی بسکام تائید شده و نصب گردیده است برای مشاهده صفحه این برنامه در سایت بسکام به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://tools.mcselec.com/

جهت نصب این برنامه بر روی سایت و یا وبلاگ خود به آدرس زیر مراجعه کنید :

http://www.onlinetools.hlachini.com/text2hex/

Text:
Font Size:
Hex Bin
C GCC Basic

پروگرامر و تستر آِی سی سانا با قابلیت تشخیص اتوماتیک قطعه و درج تمامی قطعات از پین یک زیف و تامین کلاک قابل استفاده در بسکام و کدویژن


'*********************************************
'* This Code Generate By : Hossein Lachini   *
'* The Text to Hex Code for LED Sign Board   *
'* For to get more details visit :           *
'*             www.HLachini.elewiz.com       *
'* Contact to me by : eLachini@Gmail.com     *
'* Mobile/SMS :       +98 912 381 2060       *
'*********************************************
' Your Text is : Lachini Text to Hex Convertor!
' Width for each character : 9
' Width  : 270
' Height : 16

Text:
Data &H1F, &HF8 '...@@@@@@@@@@...
Data &H1F, &HF8 '...@@@@@@@@@@...
Data &H10, &H00 '...@............
Data &H10, &H00 '...@............
Data &H10, &H00 '...@............
Data &H10, &H00 '...@............
Data &H10, &H00 '...@............
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H0C, &H00 '....@@..........
Data &H1E, &H80 '...@@@@.@.......
Data &H12, &HC0 '...@..@.@@......
Data &H12, &H40 '...@..@..@......
Data &H12, &H40 '...@..@..@......
Data &H0A, &H40 '....@.@..@......
Data &H1F, &HC0 '...@@@@@@@......
Data &H1F, &H80 '...@@@@@@.......
Data &H00, &H00 '................
Data &H07, &H00 '.....@@@........
Data &H0F, &H80 '....@@@@@.......
Data &H18, &HC0 '...@@...@@......
Data &H10, &H40 '...@.....@......
Data &H10, &H40 '...@.....@......
Data &H10, &H40 '...@.....@......
Data &H18, &HC0 '...@@...@@......
Data &H08, &H80 '....@...@.......
Data &H00, &H00 '................
Data &H1F, &HF8 '...@@@@@@@@@@...
Data &H1F, &HF8 '...@@@@@@@@@@...
Data &H00, &H80 '........@.......
Data &H00, &H40 '.........@......
Data &H00, &H40 '.........@......
Data &H00, &HC0 '........@@......
Data &H1F, &H80 '...@@@@@@.......
Data &H1F, &H00 '...@@@@@........
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H10, &H00 '...@............
Data &H10, &H40 '...@.....@......
Data &H1F, &HD8 '...@@@@@@@.@@...
Data &H1F, &HD8 '...@@@@@@@.@@...
Data &H10, &H00 '...@............
Data &H10, &H00 '...@............
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H1F, &HC0 '...@@@@@@@......
Data &H1F, &HC0 '...@@@@@@@......
Data &H00, &H80 '........@.......
Data &H00, &H40 '.........@......
Data &H00, &H40 '.........@......
Data &H00, &HC0 '........@@......
Data &H1F, &H80 '...@@@@@@.......
Data &H1F, &H00 '...@@@@@........
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H10, &H00 '...@............
Data &H10, &H40 '...@.....@......
Data &H1F, &HD8 '...@@@@@@@.@@...
Data &H1F, &HD8 '...@@@@@@@.@@...
Data &H10, &H00 '...@............
Data &H10, &H00 '...@............
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H08 '............@...
Data &H00, &H08 '............@...
Data &H00, &H08 '............@...
Data &H1F, &HF8 '...@@@@@@@@@@...
Data &H1F, &HF8 '...@@@@@@@@@@...
Data &H00, &H08 '............@...
Data &H00, &H08 '............@...
Data &H00, &H08 '............@...
Data &H00, &H00 '................
Data &H07, &H00 '.....@@@........
Data &H0F, &H80 '....@@@@@.......
Data &H1A, &HC0 '...@@.@.@@......
Data &H12, &H40 '...@..@..@......
Data &H12, &H40 '...@..@..@......
Data &H12, &HC0 '...@..@.@@......
Data &H1B, &H80 '...@@.@@@.......
Data &H0B, &H00 '....@.@@........
Data &H00, &H00 '................
Data &H10, &H40 '...@.....@......
Data &H18, &HC0 '...@@...@@......
Data &H0D, &H80 '....@@.@@.......
Data &H07, &H00 '.....@@@........
Data &H07, &H00 '.....@@@........
Data &H0D, &H80 '....@@.@@.......
Data &H18, &HC0 '...@@...@@......
Data &H10, &H40 '...@.....@......
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H40 '.........@......
Data &H00, &H40 '.........@......
Data &H0F, &HF0 '....@@@@@@@@....
Data &H1F, &HF0 '...@@@@@@@@@....
Data &H10, &H40 '...@.....@......
Data &H10, &H40 '...@.....@......
Data &H18, &H00 '...@@...........
Data &H08, &H00 '....@...........
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H40 '.........@......
Data &H00, &H40 '.........@......
Data &H0F, &HF0 '....@@@@@@@@....
Data &H1F, &HF0 '...@@@@@@@@@....
Data &H10, &H40 '...@.....@......
Data &H10, &H40 '...@.....@......
Data &H18, &H00 '...@@...........
Data &H08, &H00 '....@...........
Data &H00, &H00 '................
Data &H07, &H00 '.....@@@........
Data &H0F, &H80 '....@@@@@.......
Data &H18, &HC0 '...@@...@@......
Data &H10, &H40 '...@.....@......
Data &H10, &H40 '...@.....@......
Data &H18, &HC0 '...@@...@@......
Data &H0F, &H80 '....@@@@@.......
Data &H07, &H00 '.....@@@........
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H1F, &HF8 '...@@@@@@@@@@...
Data &H1F, &HF8 '...@@@@@@@@@@...
Data &H00, &H80 '........@.......
Data &H00, &H80 '........@.......
Data &H00, &H80 '........@.......
Data &H00, &H80 '........@.......
Data &H1F, &HF8 '...@@@@@@@@@@...
Data &H1F, &HF8 '...@@@@@@@@@@...
Data &H00, &H00 '................
Data &H07, &H00 '.....@@@........
Data &H0F, &H80 '....@@@@@.......
Data &H1A, &HC0 '...@@.@.@@......
Data &H12, &H40 '...@..@..@......
Data &H12, &H40 '...@..@..@......
Data &H12, &HC0 '...@..@.@@......
Data &H1B, &H80 '...@@.@@@.......
Data &H0B, &H00 '....@.@@........
Data &H00, &H00 '................
Data &H10, &H40 '...@.....@......
Data &H18, &HC0 '...@@...@@......
Data &H0D, &H80 '....@@.@@.......
Data &H07, &H00 '.....@@@........
Data &H07, &H00 '.....@@@........
Data &H0D, &H80 '....@@.@@.......
Data &H18, &HC0 '...@@...@@......
Data &H10, &H40 '...@.....@......
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H07, &HE0 '.....@@@@@@.....
Data &H0F, &HF0 '....@@@@@@@@....
Data &H18, &H18 '...@@......@@...
Data &H10, &H08 '...@........@...
Data &H10, &H08 '...@........@...
Data &H10, &H08 '...@........@...
Data &H18, &H18 '...@@......@@...
Data &H0C, &H30 '....@@....@@....
Data &H00, &H00 '................
Data &H07, &H00 '.....@@@........
Data &H0F, &H80 '....@@@@@.......
Data &H18, &HC0 '...@@...@@......
Data &H10, &H40 '...@.....@......
Data &H10, &H40 '...@.....@......
Data &H18, &HC0 '...@@...@@......
Data &H0F, &H80 '....@@@@@.......
Data &H07, &H00 '.....@@@........
Data &H00, &H00 '................
Data &H1F, &HC0 '...@@@@@@@......
Data &H1F, &HC0 '...@@@@@@@......
Data &H00, &H80 '........@.......
Data &H00, &H40 '.........@......
Data &H00, &H40 '.........@......
Data &H00, &HC0 '........@@......
Data &H1F, &H80 '...@@@@@@.......
Data &H1F, &H00 '...@@@@@........
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &HC0 '........@@......
Data &H03, &HC0 '......@@@@......
Data &H0F, &H00 '....@@@@........
Data &H1C, &H00 '...@@@..........
Data &H1C, &H00 '...@@@..........
Data &H0F, &H00 '....@@@@........
Data &H03, &HC0 '......@@@@......
Data &H00, &HC0 '........@@......
Data &H00, &H00 '................
Data &H07, &H00 '.....@@@........
Data &H0F, &H80 '....@@@@@.......
Data &H1A, &HC0 '...@@.@.@@......
Data &H12, &H40 '...@..@..@......
Data &H12, &H40 '...@..@..@......
Data &H12, &HC0 '...@..@.@@......
Data &H1B, &H80 '...@@.@@@.......
Data &H0B, &H00 '....@.@@........
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H40 '.........@......
Data &H1F, &HC0 '...@@@@@@@......
Data &H1F, &H80 '...@@@@@@.......
Data &H00, &HC0 '........@@......
Data &H00, &H40 '.........@......
Data &H00, &H40 '.........@......
Data &H00, &HC0 '........@@......
Data &H00, &H80 '........@.......
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H40 '.........@......
Data &H00, &H40 '.........@......
Data &H0F, &HF0 '....@@@@@@@@....
Data &H1F, &HF0 '...@@@@@@@@@....
Data &H10, &H40 '...@.....@......
Data &H10, &H40 '...@.....@......
Data &H18, &H00 '...@@...........
Data &H08, &H00 '....@...........
Data &H00, &H00 '................
Data &H07, &H00 '.....@@@........
Data &H0F, &H80 '....@@@@@.......
Data &H18, &HC0 '...@@...@@......
Data &H10, &H40 '...@.....@......
Data &H10, &H40 '...@.....@......
Data &H18, &HC0 '...@@...@@......
Data &H0F, &H80 '....@@@@@.......
Data &H07, &H00 '.....@@@........
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H40 '.........@......
Data &H1F, &HC0 '...@@@@@@@......
Data &H1F, &H80 '...@@@@@@.......
Data &H00, &HC0 '........@@......
Data &H00, &H40 '.........@......
Data &H00, &H40 '.........@......
Data &H00, &HC0 '........@@......
Data &H00, &H80 '........@.......
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H17, &HF8 '...@.@@@@@@@@...
Data &H17, &HF8 '...@.@@@@@@@@...
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................
Data &H00, &H00 '................

پروگرامر و تستر آِی سی سانا با قابلیت تشخیص اتوماتیک قطعه و درج تمامی قطعات از پین یک زیف و تامین کلاک قابل استفاده در بسکام و کدویژن